X

Ağır Hastalıklar, düşkünlük hali,evde yakınının olmaması,zaman kısıtlılığı vs.. nedenlerle laboratuvarımıza gelemeyecek olan hastalarımız için bir telefonla evden kan alma hizmetine başladık.

Check-up, sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının genel değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış olası bir hastalığın tarama ile erken tanısıdır.

Değerli hastalarımız;
Test sonuçlarınızın doğru ve güvenilir olabilmesi için laboratuvarımıza gelmeden önce uyulması gerekli bazı kurallar mevcuttur.