Laboratuvarımızda çalıştığımız testlerin doğruluğunu ve güvenilirliği; yurt dışından gelen ve içindeki konsantrasyonları bilinmeyen kontrol serumları hasta gibi çalışılır. Sonuçlarımız; kontrolleri sağlayan merkeze gönderilir ve asıl konsantrasyonlarla kıyaslanır. Ayrıca diğer katılımcılardan gelen sonuçlar ile istatistiksel olarak değerlendirilir ve raporları laboratuvarlara gönderilir. Böylece laboratuvarımızın performansı diğer katılımcılarla karşılaştırılarak rapor edilir.


Laboratuvarımız; Avrupa’daki laboratuvarlarla çalışan “GO-QUALITY SYSTEM” akredite dış kalite kontrolü programına katılarak, testlerimizin dış kalite kontrollerini gerçekleştirmektedir.


Dış kalite kontrol ile analitik sistemlerin uzun dönemde tekrarlanabilirliği ve doğruluğunun değerlendirilmesi yapılır. Dış kalite kontrol sistemi efektif olarak kullanıldığında; problemleri tanımlar, gelişmeyi destekler ve laboratuvar performansının objektif olarak değerlendirilmesini sağlar.