İç kalite kontrol; içerdiği test konsantrasyon miktarı bilinen ticari kontrol serumlarının, laboratuvar otoanalizörlerinde tıpkı hasta numunesi gibi çalışılması ve elde edilen sonuçların kontrol serumunun içindeki test konsantrasyonlarıyla kıyaslanmasıdır.

Bu uygulama ile laboratuvarda kullanılan cihazların o testleri doğru ve güvenilir bir şekilde ölçüp ölçmediği değerlendirilir.

Gün içinde tekrarlanan kalite kontrol çalışmaları; otomatik olarak WESTGARD çoklu kontrol kurallarıyla değerlendirilir. İç kalite kontrol uygulamaları, gerçek test değerini bulmayı, doğru sonuca ulaşmayı sağlayan, hataya izin vermeyen ve sürekli işleyen “denetim aracı” görevi görmektedir.