• Etik ve ahlaki değerlere sahip çıkmak
  • Ekip çalışması ve takım ruhuna inanmak
  • Kalitenin yaşam biçimi olduğunu kabul etmek
  • Paydaş ihtiyacını gözetmek ve memnuniyetini sağlamak
  • Bilimsel değerlere sahip çıkmak

Biyotıp Laboratuvarı'nda paydaşların geri bildirimleri önemli bir kriter olup, tüm uygulamalarımız sürekli gözden geçirilmektedir.