• Pre-analitik ve post-analitik süreçte oluşabilecek hataları engeller.
  • Sonuçların elde edilme hızını artırır.
  • Arşiv özelliği sayesinde, elde edilen sonuçların, hastanın geriye dönük sonuçları ile kıyaslanmasını sağlar.
  • Laboratuvar çalışmalarının istatistiki dökümünü vererek, iç kalite kontrolümüzün sürekliliğini sağlar.
  • Hastaların ve hizmet verilen kurumların sonuçlara uzaktan erişimini sağlar.

Biyotıp Laboratuvarında kullanılan otomasyon sistemi ile aşağıdaki avantajlar sağlanmaktadır.