Testler
Kreatinin
Kas metabolizmasının önemli bir son ürünüdür ve böbreklerden idrar ile tümüyle ve değişmeden atılır. Böbrek fonksiyonları bozulmuşsa bu atılım yavaşlar ve kanda kreatinin yükselir. Böbrek yetmezliğinin değerlendirilmesinde en güvenilir test metodu olmakla birlikte, Ancak böbrek hasarının derecesini tayinde yetersiz kalmaktadır. Kaslardan kaynaklandığı için vücut kas kitlesi miktarından etkilenebilmektedir. Bu nedenle yaşlı ve zayıf bir kadında böbrek yetmezliği varlığına rağmen kreatinin düzeyleri normal bulunabilir. Uzun süren açlıkta, romatoid artritte, kas hastalıklarında, hormonal bozukluklarda, enfeksiyon, yanık ve kemik kırılmalarında da kreatinin düzeyleri yükselebilmektedir.
Kreatinin düzeyi özellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi böbrek hasarına yol açabilen hastalığı olan hastalar için iyi bir tarama testidir. Kreatinin düzeyinin normalden düşük çıkmasının hiç bir klinik önemi yoktur.
 
Kreatinin, serum yada plazma
 
Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede önemli bir test olmasına karşılık erken böbrek hastalığında duyarlı bir belirleyici değildir. Glomerüler Filtrasyon Oranının her %50 azalması, serum kreatininin 2 katına çıkmasına neden olur. Kronik böbrek hastalığının değerlendirilmesinde kreatinin klerensi oldukça kıymetli bir testtir. Diyetle protein alımının artmasıyla değerler artar ancak üre kadar çok diyetle alımdan etkilenmez.
 
Serum düzeyinin arttığı durumlar; Böbrek fonksiyonlarının bozulması ile; renal perfüzyonun azalmasına neden olan kalp yetmezliği, sıvı kaybı, kanama, artmış protein katabolizması, akut MI, stres ve yanıklarda, akut ya da kronik böbrek hastalıklarında, post renal idrar akım tıkanıklıklarında, aktif akromegali ve gigantizmde, hipertiroidide ve proteinden zengin diyet alımında değerler artar.
 
Serum düzeyinin azaldığı durumlar; Düşük proteinli diyet, protein sentezinin arttığı durumlar ve hamilelikte özellikle ilk ve ikinci trimestrde.
 
Numune: Serum: Kan katkısız, kırmızı kapaklı tüplere alınır, santrifüj edip 1 ml serum   ayırılır.
                Plazma: Kan yeşil kapaklı (sodyum heparinli) tüplere alınır, santrifüj edip 1 ml sodyum heparinli plazma ayırılır.
 
Referans Değerler: 0.5-1.5 mg/dL
 
Kreatinin, 24 saatlik idrar
 
İdrarla atılan kreatin miktarı protein metabolizmasını ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kıymetlidir.
 
İdrar düzeyinin arttığı durumlar; Egzersiz, akromegali, gigatizm, enfeksiyonlar, diyabet hipotiroidizm ve etle beslenme
 
İdrar düzeyinin azaldığı durumlar; Hipertiroidizm, anemi, paraliz, muskuler distrofi, kas kütlesinde azalmaya neden olan hastalıklar, kasları etkileyen enfeksiyon hastalıkları ve metabolik hastalıklar, ilerlemiş böbrek hastalıkları, lösemi ve vejeteryan diyet.
 
Numune: Koruyucu kullanılmadan toplanmış 24 saatlik idrardan 10 mL ayırarak 13 mL lik idrar tüpünde, soğuk zincir şartlarında gönderilir. Toplama işleminde de idrarın buzdolabında bekletilmesi uygundur.
 
Referans Değerler: Erkek: 0-40 mg/24 saatlik idrarda
                                 Kadın:0-80 mg/24 saatlik idrarda
 
Kreatinin, amnion sıvısı
 
Anne kanında kreatin seviyesi normalken amnion sıvısında 2.0 mg/dL ve üzerindeki değerler bebeğin artık matür olduğunu gösterir.
 
Amnion Sıvısında düzeyinin arttığı durumlar; Diyabetik anne ve preeklamsi
 
Numune: Amnon sıvısından 1 ml lik örnek soğuk zincir şartlarında gönderilir.
 
Referans Değerler: 37 haftanın üzerindeki gebeliklerde >2.0 mg/dL
 
Kreatinin klerensi, serum ve 24 saatlik idrardan
 
Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede önemli bir testtir. Glomerüler Filtrasyon Oranını göstermesi açısından önemlidir. GFR nin hızını azaltan böbrek hastalıklarında, hipovolemide, konjestif kalp yetmezliğinde, dehidratasyonda ve iatrojenik olarak kreatinin klirensi düşer. Bu test için hem kan hem de 24 saatlik idrar örneği gerekmektedir. Test süresince hastanın çay kahve içmemesi, egzersiz yapmaması ve herhangi bir ilaç kullanmaması gerekir.
 
Numune: Serum: Kan katkısız, kırmızı kapaklı tüplere alınır, santrifüj edip 1 ml serum   ayırılır.
Koruyucu kullanılmadan toplanmış 24 saatlik idrardan 10 mL ayırarak 13 mL lik idrar tüpünde, soğuk zincir şartlarında gönderilir. Toplama işleminde de idrarın buzdolabında bekletilmesi uygundur. Ayrıca hastanın boyu ,idrar miktarı ve kilosu da mutlaka yazılmalıdır.
Referans Değerler:    1-3 yaş: 45-65 mL/dk
                                   4-5 yaş: 60-80 mL/dk
                                   6-12 yaş: 70-100 mL/dk
                                   13-50 yaş erkek:90-137mL/dk kadın:80-125 mL/dk
                                   51-60 yaş erkek:85-132mL/dk kadın:75-120 mL/dk
                                   >60 yaş erkek:80-132mL/dk kadın:70-120 mL/dk
 
ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | TESTLER | CİHAZLARIMIZ | CHECK-UP | ANLAŞMALI KURUMLAR | İLETİŞİM   
Tüm hakları saklıdır. 2008 Biyotıp Laboratuvarı.

Biyotıp Laboratuvarları, hizmetlerini 'Uluslararası
Kalite Kontrol Güvencesi' ile sunmaktadır.