Makaleler

ROMA INDEX

GENEL BİLGİLER
Yumurtalık kanserleri kadın üreme sisteminde en sık görülen kötü huylu tümörlerden biridir, erken teşhis edilemeyecek kadar sinsidir. Yumurtalık kanserine yakalanan kadınlarda ölüm oranları çok yüksektir. Son yıllarda, istatistiksel teknolojinin hızlı gelişimi ile, matematiksel modellerin kullanımı, hastalıkları tespit etmek için birden fazla belirteci birleştirmeyi mümkün kılmıştır. Çoklu tümör belirteçlerinin kombinasyonunu tanısal duyarlılığı artırabileceğini ve tanı özgüllüğüne katkı sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, yumurtalık malignitesi riskinin algoritması (ROMA) modeli büyük ilgi görmüştür.

Yumurtalık malignite algoritması (ROMA) riski, kanser antijeni 125 (CA-125), insan epididimal proteini 4 (HE4) ve menopoz durumunu birleştirerek adneksiyal kitlesi olan kadınları yüksek riskli veya düşük riskli grup olarak sınıflandırılmasını sağlar.

Yumurtalık Malignitesi (ROMA), aşağıdaki kriterlere sahip kadınlar için endikedir:
•18 yaşından büyük
•Cerrahinin planlandığı adneksiyal kitlesi olan ve
•Henüz bir onkoloğa sevk edilmemiş olan kadınlar
ROMA, klinik ve radyolojik değerlendirme ile birlikte yorumlanmalıdır.

SONUCUN YORUMLANMASI
Premenopozal kadınlarda, yumurtalık malignite algoritması (ROMA) değeri 1,14 (%11,4) veya daha büyük bir risk, epitelyal yumurtalık kanseri bulunma riskinin yüksek olduğunu gösterirken, 1,14 (%11,4)`ten düşük ROMA değerleri, epitelyal yumurtalık kanseri bulunma riskinin düşük olduğuna işaret eder.

Menopoz sonrası kadınlarda, 2,99 (%29,9) veya daha yüksek bir ROMA değeri, epitelyal yumurtalık kanseri bulunma riskinin yüksek olduğunu gösterirken, 2,99 (%29,9)`dan düşük bir ROMA değeri, ameliyatta epitelyal yumurtalık kanseri bulunma riskinin düşük olduğunu gösterir.

Bu cut-off noktalarının kullanımı, evre I-IV epitelyal yumurtalık kanseri olan hastalarda %75`lik bir özgüllük ve %84`lük bir duyarlılık sağlar.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
Yumurtalık malignite algoritması (ROMA) testi, bağımsız bir klinik/radyolojik değerlendirme yapılmadan kullanılmamalıdır ve bir hastanın ameliyata devam edip etmeyeceğini belirleme amacı taşımaz. Olumlu bir ilk kanser riski değerlendirmesinin belirlenmesindeki düşük olasılıklı bir ROMA sonucu, hastanın onkolojiye sevkini engellememelidir.

ROMA, aşağıdaki gruplar için doğrulanmamıştır:
•Daha önce malignite tedavisi gören kadınlar,
•Şu anda kemoterapi gören kadınlar,
•Hamile kadınlar veya
•18 yaşından küçük kadınlar

Serum belirteçleri malignite için spesifik değildir ve değerler yönteme göre değişebilir. Farklı tahlil yöntemleriyle elde edilen değerler birbirinin yerine kullanılamaz.

Nadir durumlarda, spesifik reaktiflere (insan antifare antikoru veya heterofil antikorları, streptavidin veya rutenyum) karşı aşırı yüksek antikor titreleri nedeniyle etkileşim meydana gelebilir. Sonuç klinik tablo ile korele değilse laboratuvar uyarılmalıdır.