Testler

TEST ADI NUMUNE TÜRÜ ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ
1,25-Dihidroksi Vitamin D Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Ertesi gün saat 18.00
11-Deoksikortizol Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 15 gün sonra saat 18.00
17-Hidroksikortikoidler  İdrar (24 saatlik idrar numunesinden)
12 mL (mim. 5 mL)
Hergün 15 gün sonra saat 18.00
17-Hidroksiprogesteron Serum 1 mL (min. 0,3 ml)  Hergün 2 gün sonra saat 18.00
25-Hidroksi Vitamin D Serum 1 ml ( min 0,5 ml ) Hergün Aynı gün
5' Nükleotidaz Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı 5 gün sonra saat 18.00
5-Hidroksi İndol Asetik Asit (5-HIAA) 24 Saatlik idrar   Salı 8 gün sonra saat 18.00
5-Hidroksi triptamin (Seratonin) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Ctesi-Salı 10 gün sonra saat 18.00
Adacık Hücre Antikoru (Islet cell antikoru-ICA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Pazartesi 9 gün sonra saat 18.00
Adenovirus Antijeni  Gaita  Hergün 3 gün sonra saat 18.00
Adenozin Deaminaz Aktivitesi (ADA) Serum, plevra mayi 1 ml (min. 0,5 ml) Prş -Salı 7 gün sonra saat 18.00
Adrenokortikotropik hormon (ACTH) EDTA'lı plazma 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 3 saat sonra 
Aktive Protein C Rezistansı Sitratlı plazma 1,5 ml (min. 1 ml) Ctesi-Çrş 2 gün sonra
Alanin Aminotransferaz (ALT) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Albümin Serum,Mayi 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Aldolaz Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Her gün 4 gün sonra saat 18.00
Aldosteron  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Çrş-Prş 5 gün sonra saat 18.00
Alfa Fetoprotein (AFP) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Alfa-1 Antitripsin  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı 3 gün sonra 18.30
Alfa-1 Mikroglobulin Spot idrar veya 24 saatlik idrar 5ml (min. 1ml) Her gün 7 gün sonra saat 18.00
Alfa-2 Makroglobulin  Spot idrar veya 24 saatlik idrar 5ml (min. 1ml) Her gün 7 gün sonra saat 18.00
Alüminyum (atomik absorbsiyon) Serum,24 saatlik idrar,BOS,Mayi, 2 ml Her gün 10 gün sonra saat 18.00
Alkalen Fosfataz (ALP) Serum 1 mL (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı Pazartesi saat 12 de
Alkalen Fosfataz İzoenzimleri Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 5 gün sonra saat 18.00
AMYLOİD A Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Perşembe  11.00 1 hafta sonra 
Amilaz  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Aminoasitler, vücut sıvılarında Serum 2 ml, 24 saalik idrar 30 ml Her gün 15 gün sonra saat 18.00
Amonyak (NH3) Heparinli plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Her gün 2 gün sonra saat 18.00
Androstenodion Serum 1ml (min. 0,5 ml) Ptesi-Çrş Cuma -Salı saat 18.00
Anjiotensin Konverting Enzim (ACE) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Prş 5 gün sonra saat 18.00
Asetilkolin Reseptör Antikoru Serum 1 ml Ptesi-Prş pzrt-perş saat 18.30.
Beta-2 glikoprotein 1 IgA Serum 1 ml (min. 0,5 mlL)  Hergün 12 gün sonra saat 18.30
Beta-2 glikoprotein 1 IgG Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 12 gün sonra saat 18.30
Beta-2 glikoprotein 1 IgM Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 12 gün sonra saat 18.30
Anti CCP (Cyclic Citrullinadet Peptide) Serum 1 mL (min. 0,5 mL)  Ptesi-Çrş-Cum Aynı gün
Anti CMV IgG  Serum 1 mL (min. 0,5 mL)  Hergün Aynı gün
Anti CMV IgM  Serum 1 mL (min. 0,5 mL)  Hergün Aynı gün
Anti Diuretik Hormon (ADH) EDTA'lı plazma 2 ml (min.1 ml)  Salı 15 gün sonra saat 18.30
Anti ds DNA Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Perşembe saat 11 1 hafta sonra 18.30
Düz Kas Antikoru (ASMA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Her gün 2 gün sonra 18.30
Endomisyum antikor (EMA IgA) IgA Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Cumartesi 5 gün sonra saat 18.00
Anti Faktör II a Sitratlı plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Hergün 7 gün sonra saat 18.00
Anti Faktör X a Sitratlı plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Hergün 5 gün sonra saat 18.00
Anti Fosfatidilserin IgG Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Perşembe 5 gün sonra saat 18.00
Anti Fosfatidilserin IgM Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Perşembe 5 gün sonra saat 18.00
Anti Fosfolipid IgG Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Perşembe 4 gün sonra saat 18.00
Anti Fosfolipid IgM Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Perşembe 4 gün sonra saat 18.00
Anti Gliadin lgA Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Ptesi-Prş sabah öğleden sonra
Anti Gliadin lgG Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Ptesi-Prş sabah öğleden sonra
Anti Glomerul Bazal Membran Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Her gün 7 gün sonra saat 18.00
Anti HAV (Total) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün ertesi gün
Anti HAV IgM  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün ertesi gün
Anti HBc IgG  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Her gün 2  gün sonra saat 18.30
Anti HBc IgM   Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Her gün 2  gün sonra saat 18.30
Anti HBe   Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Her gün 2  gün sonra saat 18.30
Anti HBs  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Anti HCV  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Anti Hepatit E (HEV) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Cuma-Ctesi 17 gün sonra saat 18.30
Anti Histone Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 4 gün sonra saat 18.00
Anti İnsülin  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Pazartesi 7 gün sonra saat 18.00
Anti Jo-1 Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Perşembe 4 gün sonra saat 18.00
Anti Kardiyolipin lgG (ACA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Perşembe 3 gün sonra
Anti Kardiyolipin lgM (ACA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Perşembe 3 gün sonra
Anti Mitokondriyal Antikor (AMA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Haftaiçi Her gün 2 gün sonra 18:00
Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor Profil Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Haftaiçi Her gün 7 gün sonra saat 18.00
Anti Nükleer Antikor (ANA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Haftaiçi Her gün 2 gün sonra 18:00
Anti Pariyetal Antikor (APA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Cuma  3 gün sonra
Anti Ribozomal P Protein Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 4 gün sonra saat 18.00
Anti Rubella IgG Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Anti Rubella IgM  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Anti Scl 70 Antikor Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Cuma  5 gün sonra saat 18.00
Anti Sentromer  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Haftaiçi Hergün ertesi gün
Anti Skin Antikor Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 7 gün sonra
Anti Sm D1 Antikor Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Cuma  5 gün sonra saat 18.00
Anti Sperm Antikoru (ASA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.30
Anti Trombin 3 Aktivite Sitratlı plazma 1,5 ml (min. 1 ml) Cumartesi 4 gün sonra saat 18.30
Anti Tiroglobulin (Anti-TG) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Anti Toxoplazma IgG  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Anti Toxoplazma IgM Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Anti TPO Serum 1 m (min. 0,5ml)  Hergün Aynı gün
Antibiyotik Duyarlılık Testi Genç bakteri suşu Hergün İki gün sonra saat 18.00
Anti-GAD Antikoru Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı 3 gün sonra saat 18.00
Anti-Sm/RNP  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Perşembe 5 gün sonra saat 18.00
Apolipoprotein A Alt Grupları (her biri) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Haftaiçi Hergün 7 gün  sonra saat 18.00
Apolipoprotein B Alt Grupları (her biri) Serum 1 ml (min. 0,5 m)  Haftaiçi Hergün 7 gün sonra saat 18.00
APTT ( Aktive Parsiyel Trom. Zamanı) Sitratlı plazma 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
ARB Aranması Balgam,bronşiyal lavaj,idrar Hergün İki gün sonra saat 18.00
Aril Sülfataz A serum 2 ml (1 m) Salı-Ctesi 17 gün sonra saat 18.30
Arsenik (atomik absorbsiyon) Tam kan (EDTA) 4 ml  Salı-Ctesi 7 gün sonra saat 18.00
Asetaminofen (Parasetamol) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün ertesi gün saat 18.30
Asit Fosfataz Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Haftaiçi Hergün 2 gün sonra saat 18.30
ASO  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Aspartat Transaminaz (AST) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Bakır  Serum 2 ml (min. 0,5 m)  Hergün 3 saat sonra 
Bakır (İdrarda) 24 saatlik idrar, spot idrar 10 ml (min. 5 ml) Hergün 3 saat sonra 
Balgam Kültürü Balgam  Hergün Üç gün sonra saat 18.00
Beta-2 Mikroglobulin  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı 2 gün sonra saat 18.00
Beta-Galaktozidaz Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Ctesi 40 gün sonra 
Beta-hCG (total hCG) Serum 1 ml (min. 0,5 m)  Hergün Aynı gün
Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) kültürü BOS   Hergün Dört gün sonra saat 18.00
Bikarbonat Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Bilirubin (Total, Direkt)  Serum 1 ml (min. 0,5 m)  Hergün Aynı gün
Biotinidaz Aktivitesi Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Cumartesi 1 hafta sonra saat 18.30
Brain natriüretic peptide (BNP) Tam kan (heparin)  1 ml (0.5 ml) Hergün aynı gün
Boğaz Kültürü Boğaz sürüntüsü Hergün Ertesi gün 18.00
Borrelia Burgdorferi  IgM (Western Blot) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.00
Borrelia Burgdorferi  IgM Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.00
Borrelia Burgdorferi IgG Serum 1 ml (min. 0,5 m)  Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.00
BOS İmmunelektroforez BOS sıvısı 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün 10 gün sonra saat 18.00
Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme  Mikrobiyolojik Örnekler Hergün Aynı gün
Böbrek Taşı Analizi Taş Ptesi-Cuma 12 gün sonra saat 18.00
Brucella  Aglütinasyon Testi (Rose Bengal) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Brucella Aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Haftaiçi Hergün 2 gün sonra 18.00
Brucella Ig G (ELISA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 2 gün sorna saat 18.00
Brucella Ig M (ELISA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 2 gün sonra saat 18.00
Burun Kültürü Burun akıntısı Hergün İki gün sonra saat 18.00
Büyüme Hormonu Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Ctesi 5 gün saat 18.30
C Peptid Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
C1 Esteraz İnhibitörü Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.00
C3 Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 3 saat sonra
C4 Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 3 saat sonra
CA-125 Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
CA-15-3 Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
CA-19-9 Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
C-ANCA  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 11'e kadar 2 gün sonra saat 18.00
CA-72-4 Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Her gün 7 gün sonra saat 18.00
CH 50 Kompleman aktivitesi Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  15 günde bir Ertesi gün 18.00
Chlamydia antijeni Servikal sürüntü, üretral sürüntü veya ön idrar Her gün Aynı gün
Chlamydia PCR İdrar, endoserviks veya erkek üretrasından swap Pazartesi Üç gün sonra saat 18.00
Chlamydia Pneumoniae IgG  Serum 1 ml(min. 0,5 ml)  Pazartesi Çarşamba
Chlamydia Pneumoniae IgM  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Pazartesi Çarşamba
Chlamydia Trachomatis IgG  Serum 1 ml (min. 0,5 m)  Pazartesi Çarşamba
Chlamydia Trachomatis IgM  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Pazartesi Çarşamba
Civa (atomik absorbsiyon) EDTA'lı tam kan 5 ml (min. 1 ml) Ptesi-Salı-Ctesi 9 gün sonra saat 18.30
CK-MB  Serum 1ml (min. 0,5 m) Her gün Aynı gün
Clostridium Difficile Toxin-A  Gaita 5 g (min.1 gr) Hafta içi hergün Ertesi gün
Clostridium Difficile Toxin-B  Gaita 5 g (min.1 gr) Hafta içi hergün Ertesi gün
CMV IgG Avidite Serum 1ml (min. 0,5 ml) Hafta içi hergün aynı gün
CMV PCR    Serum,EDTA'lı tam kan, BOS 1 mL (min. 0,5 mL) Hergün 10 gün sonra saat 18.00
Coombs, Direkt EDTA'lı tam kan 5 ml (min. 1 ml) Hergün Aynı gün
Coombs, İndirekt Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
CRP (High Sensitive) Serum 1ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Cryptosporidium antijeni Gaita (alındıktan sonra 1 saat için %10 formalin içine konur) Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.30
Çinko  Serum 2ml (min. 1 ml), 24 saatlik idrar Hergün Aynı gün
Çok uzun zincirli yağ asidleri  (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)) Serum palzma 1 ml(min. 0,5 ml) Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.30
D-dimer  Sitratlı plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Hergün İki gün sonra saat 18.00
Dehidroepiandrosteron Sulfat (DHEA-SO4) Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Dehidrotestosteron (DHT) Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün 20  gün sonra saat 18.00
Delta Antijeni Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Pazartesi 5 gün sonra saat 18.00
Delta Antikoru Serum 1 ml  (min. 0,5 ml)  Pazartesi 5 gün sonra saat 18.00
Demir  Serum 1 m (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Demir 3 klorür  (FeCl3) (idrarda) İdrar 3 ml (min 1 ml) Hergün İki gün sonra saat 18.00
Demir bağlama kapasitesi Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Deoksipiridinolin (DPD) Spot idrar 10 ml (5 ml) Hafta içi hergün 10 gün sonra saat 18.30
Digoksin Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Ertesi gün 18.00
Direkt Parazit İncelenmesi (manuel) Gaita Hergün Aynı gün
Doku Transglutaminaz Ig A    Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Ptesi-Prş Öğleden sonra
Doku Transglutaminaz Ig G    Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Ptesi-Prş Öğleden sonra 
Dopamin Plazma (EDTA), dondurulmuş 4 mL (2 ml) Perşembe 1 hafta sonra saat 18.30
Down Sendrom1 (PAPP-A+Serbest beta HCG) Serum 2 ml (min. 1 ml)  Hergün Ertesi gün 18.00
Dörtlü Test (E3-HCG-AFP-İnhibin A) Serum 2 ml (min. 1 ml), Form doldurulmalıdır.  Hergün Ertesi gün 18.00
EBV EBNA lgG Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Salı-Ctesi 10 gün sonra saat 18.00
EBV EBNA lgM Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Salı-Ctesi 10 gün sonra saat 18.00
EBV VCA lgG Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün 12'ye
kadar
Ertesi gün
EBV VCA lgM Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün 12'ye
kadar
Ertesi gün
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (Anti-ENA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Her gün Ertesi gün
Entamoeba Histolytica Adezin Antijeni (Amip Antijeni) Gaita 2 gr Hafta içi hergün İki gün sonra saat 18.00
Entamoeba Histolyica Antikor (İHA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hafta içi hergün 10 gün sonra saat 18.00
Eozinofil Katyonik protein (ECP) Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Eozinofil sayımı EDTA'lı tam kan 3 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Epinefrin (Adrenalin) Plazma Plazma (EDTA), dondurulmuş Perşembe 1 hafta sonra saat 18.30
Epinefrin (Adrenalin) İdrar  İdrar (24 saatlik)  10 ml (min.5 ml) Çarşamba 8 gün sonra saat 18.00
Eritropoetin (EPO) Serum 1 ml (min.0,5 ml) Ptesi-çarşamba 12 gün sonra saat 18.00
ENA PROFİLİ 15'Lİ PANEL Serum Hergün Ertesi gün
Estradiol (E2) Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Estriol (E3) Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Faktör II Plazma (sitratlı), 1.5 ml (1 ml) Cumartesi Cuma 
Faktör IX Plazma (sitratlı), 1.5 ml (1 ml) Çrş-Ctesi 12 gün sonra saat 18.00
Faktör VII Plazma (sitratlı), 1.5 ml (1 ml) Pazartesi CUMA
Faktör VIII Plazma (sitratlı), 1.5 ml (1 ml) Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.00
faktör X Plazma (sitratlı), 1.5 ml (1 ml) Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.00
Faktör XI Plazma (sitratlı), 1.5 ml (1 ml) Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.00
Faktör V Leiden Mutasyonu  EDTA'lı tam kan 5 ml (min.1 ml) Genetik lab.  12 gün sonra saat 18.30
Faktör II (protrombin ) Mutasyon Analizi EDTA'lı tam kan 5 ml (min. 1 ml) Genetik lab. 12 gün sonra saat 18.30
Fenitoin (Difenilhidantion,eptandion) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Ertesi gün
Fenobarbital Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün saat 18.30
Ferritin  Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Fibrinojen Sitratlı plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Folat Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Fosfor (P)  Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Fruktozamin Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
FSH Serum 1 m (min. 0,5 m) Hergün Aynı gün
Gaita Kültürü Gaita Hergün Üç gün sonra saat 18.00
Gaitada Amip-Giardia Aranması Gaita Hergün Aynı gün
Gaitada Gizli Kan Aranması Gaita Hergün Aynı gün
Galaktomannan antijeni Serum 2 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 10 gün sonra saat 18.00
Galaktoz  NaF'lı tam kan veya idrar 2 ml (min. 0,5 ml) Salı-Ctesi 17  gün sonra saat 18.00
Gamma Glutamil Transferaz (GGT) Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Gastrin Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Perşembe 11'de Salı 18.30
Glukoz  Serum 1 ml (min. 0,5 m), 24 saatlik idrar, spot idrar Hergün Aynı gün
Glukoz 6-fosfat Dehidrogenez  EDTA'lı tam kan 3 ml (min. 0,5 ml) Hergün 2 gün sonra 18:00
Glukoz Tolerans testi, oral (OGGT) 0, 30,60,90,120 dak. Serum Hergün Aynı gün
Grup A Streptokok Tayini Steril eküvyonla boğaz sürüntüsü Hergün Aynı gün
Haptoglobin Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün 7 gün sonra saat 18.00
HBeAg  Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün 2 gün sonra 18:00
HBsAg  Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
HBV-DNA  Serum 2 ml (min. 0,5 ml) Salı-Ctesi 7 gün sonra saat 18.00
HCV Genotiplendirme     EDTA'lı tam kan 5 ml (min. 1 ml) Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.00
HCV-RNA  Serum 2 ml (min. 0,5 ml) Salı 18.30 Cumartesi saat 18.30
HDL Kolesterol Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
HDV-RNA Serum 2 ml (min. 0,5 ml) Salı 10 gün sonra saat 18.00
Helicobacter Pylori IgA  Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Ertesi gün
Helicobacter Pylori IgG  Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Ertesi gün
Hemoglobin (Hb A1C) EDTA'lı tam kan 3 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Hemoglobin Elektroforezi  Agar jel ile   EDTA'lı tam kan 3 ml (min. 0,5 ml) Salı-Cuma-Ctesi 3 gün sonra saat 18.00
Herpes PCR  Serum,BOS,BAL 1 ml (min.0,5 ml) Cuma  7 gün sonra saat 18.00
Herpes Simpleks tip 1 IgG Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Ptesi-Çrş-Cuma 2 gün sonra
Herpes Simpleks tip 1 IgM Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Ptesi-Çrş-Cuma 2 gün sonra
Herpes Simpleks tip 2 IgG Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Ptesi-Çrş-Cuma 2 gün sonra
Herpes Simpleks tip 2 IgM Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Ptesi-Çrş-Cuma 2 gün sonra
Heterofil Antikor  Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Ertesi gün
HIV 1+2 Antikoru ( Anti HIV 1+2  P24) Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Ertesi gün
HIV 1+2 Antikoru ( Anti HIV 1+2 ) Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
HIV RNA  EDTA'lı plazma 3 ml (min. 2 ml)  LAB.A DANIŞINIZ  
HLA B27 EDTA'lı tam kan 5 ml (min. 1 ml)  Hafta içi hergün 5 gün sonra saat 18.00
HLA B5 EDTA'lı tam kan 5 ml (min. 1 ml)  Hafta içi hergün 12 gün sonra saat 18.00
Homosistein Serum 1 ml Hergün Ertesi gün
Human Papilloma Virus (HPV)     Lezyondan eküvyon ile alınmış sürüntü Hergün 12 gün sonra saat 18.00
Ig D Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Dört gün sonra saat 18.00
IgA  Serum, BOS 1 ml (min.0,5 ml) Hergün Aynı gün
IgG  Serum ,BOS 1 ml (min.0,5 ml) Hergün Aynı gün
IgM  Serum, BOS 1 ml (min.0,5 ml) Hergün Aynı gün
İdrar Kültürü Spot idrar 5 ml (min. 1 ml) Hergün Ertesi gün 18.00
İdrar Tetkiki (TİT) Spot idrar 10 ml (min. 3 ml) Hergün Aynı gün
İmmünelektroforezi Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Prş-Ctesi 14.00 Çrş-Ctesi saat 18.30
İnhibin A Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Ertesi gün
İnhibin B Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Ctesi 17 gün sonra saat 18.30
İnsülin  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
İnsülin Like Growth Faktör Bağlayan Protein-3 Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün 4 gün sonra saat 18.00
İyonize Kalsiyum (Ca+2) Serum (Jelli tüpe 5 ml alınarak santrifüj edilir) Hergün Aynı gün
İyot  Spot idrar 10 ml (min. 3 ml) Çrş-Ctesi 11:00 Çrş - Pzt 18:30
Kabakulak IgG  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Ptesi-Perş aynı gün
Kabakulak IgM  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Çrş-Ctesi 5 gün sonra saat 18.00
Kalsitonin Serum 2 ml (min. 1 ml)  Hergün Aynı gün
Kalsiyum (Ca)  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Kan Kültürü Aerob Özel kap Hergün 6 Gün sonra
Kan Kültürü Anaerob Özel kap Hergün 7 Gün sonra
Kan Grubu EDTA'lı tam kan 3 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Kanama Zamanı Hasta gelmelidir Hergün Aynı gün
Kappa Hafif Zincir  Serum 2 ml (min. 1 ml), 24 saatlik idrar, spot idrar 10 ml Çarşamba 11'e kadar 2 gün saat 18.30
Karbamazepin Serum 1 ml (min. 0,5 m)  Hergün Ertesi gün
Karsinoembriyonik Antijen (CEA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Kızamık lgG Serum, BOS 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Kızamık lgM Serum, BOS 1 ml (min. 0,5 ml) Pazartesi 5 gün sonra saat 18.00
Kist Hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)(Echinacoc-HA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Cuma hariç hergün Ertesi gün
Klor (Cl)  Serum 2 ml. (min. 1 ml)  Hergün Aynı gün
Kolesterol Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Kollejen Tip I N terminal (NTx) (serum, idrar),Ctx (idrar) Sabah ilk veya 2. idrar 3 ml (min 1 ml)  Salı-Ctesi 17 gün sonra saat 18.00
Kortizol Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Kortizol (İdrar) 24 saatlik idrar veya spot idrar Hergün 4 gün sonra saat 18.00
Kreatin Serum 2 ml (min. 1 ml)  Hergün 10 gün sonra saat 18.00
Kreatin Kinaz (CK) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Kreatin Kinaz-MB (CK-MB)  Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün AYNI GÜN
Kreatinin  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Kreatinin (İdrar) 24 saatlik idrar 5 ml Hergün Aynı gün
Kreatinin Klirens testi  Serum 1 ml ve İdrar 5 ml Hergün Aynı gün
Krom (atomik absorbsiyon) EDTA'lı tam kan 3 ml (min. 0,5 ml) Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.00
Kromagranin A Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Salı-Ctesi 20 gün sonra saat 18.00
Kulak Kültürü Kulak akıntısı Hergün İki gün sonra saat 18.00
Kurşun  EDTA'lı tam kan 3 ml (min. 0,5 ml) Hergün 15 gün sonra saat 18.00
Kütle CK-MB  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün AYNI GÜN
Laktat Oxalatlı plazma Hergün İki gün sonra saat 18.00
Laktat Dehidrogenaz (LDH) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
LDH İzoenzimleri Elektroforezi Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.00
LDL Kolesterol  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Lenfoma İmmünofenotip analizi (21 adet m.klonalantikor sonucu verilir) Periferik Kan, Kemik İliği (EDTA'lı tüpte) 5 ml (min. 1 ml) LAB. A DANIŞINIZ  
Lipaz Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Lipoprotein  elektroforezi Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Cuma 15 gün sonra saat 18.00
Lipoprotein  a Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün ERTESİ GÜN
Lityum Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Ertesi gün
Lupus antikoagülan (doğrulama testi ile) Sitratlı plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Çrş-Ctesi 5 gün sonra
Lüteinleştiren hormon (LH)   Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Magnezyum  Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Makroprolaktin taraması Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün 2 gün sonra 18:00
Mantar İncelemesi Saç, tırnak, cilt örnekleri Hergün 15 gün sonra
Meni kültürü Semen 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Üç gün sonra saat 18.00
Metanefrin, idrar 24 saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCL üzerine toplanmalıdır. 5 ml(min. 3 m) Ptesi-Cuma 17 gün sonra saat 18.00
Metanefrin, plazma Heparinli plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Perşembe  1 hafta sonra saat 18.30
Metil Malonik Asit  Serum 2 ml (min. 1 ml) Hergün 10  gün sonra
Mikobakteri  Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj sıvısı 10-15 ml Cuma  55  gün sonra saat 18.00
Mikoplazma Hominis Kültürü Servikal sürüntü, üretral sürüntü veya ön idrar Hergün Dört gün sonra saat 18.00
Mikroalbumin  24 saatlik idrar, sabah ilk idrar Hergün Aynı gün
Miyoglobin Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Ertesi gün 18.00
MTHFR C677T Gen Mutasyonu EDTA'lı tam kan 5 ml (min. 3 ml) Genetik lab  12 gün sonra saat 18.00
MTHFR A1298C Gen Mutasyonu EDTA'lı tam kan 5 ml (min. 3 ml) Genetik lab  12 gün sonra saat 18.30
N-Asetil-Beta-Glukozaminidaz  (NAG) Spot idrar 1 ml (min. 0,5 mL) Salı-Ctesi 15  gün sonra saat 18.00
Nikel 24 saatlik idrar 10 mL (min. 5 mL) Salı-Ctesi 15 gün sonra saat 18.00
Noradrenalin (Norepinefrin) EDTA'lı plazma 4 mL (min. 2 mL) Cuma Perşembe
Nöron Spesifik Enolaz (NSE) Serum 1 mL (min. 0,5 ml) Perşembe  11:00 Pzt saat 18:30
Okzalat 24 saatlik idrar (30 ml, 6N HCL üzerine) Perşembe 5 gün sonra saat 18.00
Osteokalsin Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Ptesi-Çrş 17 gün sonra saat 18.00
Ozmotik Frajilite Testi EDTA'lı tam kan 5 ml (min. 1 ml) Hergün 5 gün sonra saat 18.00
p-ANCA (Anti-MPO) Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün 11 e kadar 2 gün sonra saat 18.00 Üç gün sonra saat 18.00
Pankreas Amilazı Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hafta içi Hergün Ertesi gün 18.00
Parathormon (PTH) Serum 1 ml (min. 0,5 ml), EDTA'lı plazma 2 ml Hergün Aynı gün
Parvovirus B19 DNA Tam kan (EDTA) Salı-Ctesi 17 gün sonra
Parvovirus B19 IgG Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Cuma Çarşamba
Parvovirus B19 IgM Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Cuma Çarşamba
Periferik Yayma İncelemesi EDTA'lı kan ve periferik yayma preparatı Hergün Aynı gün
Pıhtılaşma Zamanı Hasta gelmelidir Hergün Aynı gün
Porfobilinojen 24 saatlik idrar, spot idrar 10 ml (min. 5 ml) (Karanlık ve soğuk ortamda toplanıp gönderilmelidir) Perşembe Çarşamba
Post Prandial Kan Şekeri (Tokluk Kan Şekeri) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Potasyum  Serum, 24 saatlik idrar Hergün Aynı gün
PR3 ANCA (c-ANCA) Serum 1 ml (min. 0,5 m)  Her gün 11'e kadar  2 gün sonra saat 18.00
Prealbumin Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Ctesi 15 gün sonra
Pro-BNP(Pro-Brain Natriuretic Peptide) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Her gün İki gün sonra saat 18.00
Procalcitonin  Serum 2 ml (min. 1 ml)  Her gün Ertesi gün
Progesteron Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Prolaktin Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Prostat Spesifik Antijen (Total PSA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Prostatik Asit Fosfataz (PAP) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hafta içi hergün 2 gün sonra
Protein (serum) Serum 1 ml (min. 0,5 ml), İdrar 5 ml  Hergün Aynı gün
Protein (idrar) 24 saatlik idrar, spot idrar Hergün Aynı gün
Protein C Aktivite Sitratlı plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Cumartesi Salı saat 18.30
Protein C Antijeni (miktar) Sitratlı plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Cuma  10 gün sonra saat 18.00
Protein Elektroforezi (serum ve vücut sıvıları) Serum 1 ml  (min. 0,5 ml)  Çrş-Ctesi14:00 Çrş-Cmt 18:30
Protein S Aktivite Sitratlı plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Cumartesi Salı saat 18.30
Protein S Antijeni (miktar ) Sitratlı plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Cuma  7 gün sonra saat 18.00
Protrombin Zamanı (PT) Sitratlı plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
PSA (Serbest) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Pseudokolin Esteraz Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Ertesi gün
Renin  EDTA'lı plazma 3 ml (min. 2 ml)  Salı-Cuma 5 gün sonra saat 18.00
Retikülosit EDTA'lı tam kan 3 ml (min. 1 ml) Hergün Ertesi gün
Retinol Binding Protein (RBP) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Ctesi 10 gün sonra saat 18.00
Romatoid Faktör (RF) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Rotavirus Antijeni Gaita 5 g (min. 1 gr) Hergün Ertesi gün
Rubella IgG Avidite Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı Perşembe saat 18.30
S100 Proteini Serum 2 ml (min. 0,5 ml)  Cuma hariç hergün 12 gün sonra
Salmonella Tüp Aglütinasyonu (Grubel-Widal)  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Ertesi gün
Sedimentasyon Sitratlı kan Hergün Aynı gün
safra asitleri serum Hergün aynı gün
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün aynı gün
Selenyum  Serum veya plazma 2 ml (min. 0,5 ml) Ptesi-Salı-Çrş 11:00 11 gün sonra
Serbest T3  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Serbest T4  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Serbest Testosteron Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hafta içi hergün Ertesi gün
Seruloplazmin Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Ptesi-Prş 2 gün sonra saat 18.30
Siklosporin EDTA'lı kan 2 ml (min. 1 ml) Hergün Aynı gün
Sirolimus Kan Düzeyi Tayini EDTA'lı kan 3 ml (min. 1 ml) Cuma hariç hergün Ertesi gün
Sistatin C Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Pazartesi 11:00 Cu 18:30
Sistin (idrarda) 24 saatlik idrar (idrar toplanırken soğuk tutulmalıdır) Ctesi-Salı-Prş 11:00 Çrş-Cu-Sa 18:30
Sitrat 24 saatlik idrar veya spot idrar 10 ml Salı 10 gün sonra saat 18.30
Sodyum (Na)  Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Somatomedin-C Serum 1 ml (min. 0,5 ml) Ctesi-Salı-Prş 2 gün sonra saat 18.30
Sperm Morfolojisi (Kruger) Taze semen Hergün Aynı gün
Sperm Washing Taze semen Hergün Aynı gün
Spermogram (Sperm morfoloji ile fatura edilir) Taze semen Hergün Aynı gün
Spesifik IgE Serum 2 ml (min. 0,5 ml) Salı-Cuma Ertesi gün
Spesifik IgE (5'li miks) Serum 2 ml (min. 0,5 ml) Salı-Cuma Ertesi gün
Şeker kromotografisi (idrarda) (her biri) Spot idrar 2 ml (min. 1 ml) Her gün Bir hafta sonra
T3 Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
T4 Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Tam Kan (Hemogram)  EDTA'lı tam kan 3 ml (min. 0,5 ml) Hergün Aynı gün
Tiroglobulin (TG) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Tiroid Stimule Edici İmmunglobulin (TSI) Serum 2 ml (min. 0,5 ml) Lab'a Danışınız
Tiroksin Bağlayıcı Globulin (TBG) Serum 2 ml (min. 0,5 ml) Hafta içi hergün 25 gün sonra
Total Anti-Oksidan Aktivite  Heparinli plazma 2 ml (min. 0,5 mL) Cumartesi 5 gün sonra saat 18.00
Total lgE Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Total Testesteron Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Toxoplasma IgG Avidite Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hafta içi hergün Ertesi gün
Transferrin Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Çrş-Ctesi 5 gün sonra 
Treponema Pallidum Hemaglütinasyon (TPHA) Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hafta içi hergün 2 gün sonra
Trigliserid Serum 1 ml (min. 0,5 m)  Hergün Aynı gün
Triptaz Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Salı-Ctesi 12 gün sonra
Troponin I  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Ertesi gün 18.00
Troponin T Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Ertesi gün 18.00
TSH  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
TSH Reseptor Bloke Edici Antikor  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Çrş-Ctesi 5 gün sonra
Uzun Zincirli Yağ Asitleri (her biri için) Serum, plazma 1 ml (min. 0,5 ml) Salı-Ctesi 20 gün sonra
Üçlü Test (E3-HCG-AFP) Serum 2 ml (min. 1 ml), Form doldurulmalıdır.  Hergün Ertesi gün 18.00
Üre (BUN) Serum 1 ml (min. 0,5 ml), 24 saatlik idrar Hergün Aynı gün
Üretral Akıntı Kültürü Stril eküvyonla transport, mediumda Hergün Ertesi gün 18.00
Ürik Asit Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Vajinal Kültür Vajinal-Servikal swap Hergün İki gün sonra saat 18.00
Valproik Asit Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün İki gün sonra saat 18.00
Vanil Mandelik Asit (VMA) 24 saatlik idrar 5 ml Salı-Ctesi 15 gün sonra
Varicella Zoster Virus (VZV) Ig G Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Ptesi-Prş Öğleden sonra
Varicella Zoster Virus (VZV) Ig M Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Cumartesi Çarşamba  18.30
VDRL-RPR Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Vitamin A (karoten) Serum 1 mL (min. 0,5 mL)  Cumartesi 15 Gün sonra
Vitamin B12  Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Hergün Aynı gün
Vitamin E Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Cumartesi 15 Gün sonra
Vitamin H Serum 1 ml (min. 0,5 ml)  Ptesi-Çrş-Cuma Ertesi gün 18.00
Yara kültürü Kültür materyal Hergün İki gün sonra saat 18.00
Yenidoğan Taraması (Tandem MS) Özel kağıda emdirilmiş kan Hergün 7  Gün sonra saat 18.00
Y Kromozom Mikrodelasyon  EDTALI TAM KAN  Hergün 21 Gün sonra
PERİFERİK KANDA KROMOZOM Heparinli plazma 4 ml (min. 2 ml) Hergün 21 Gün sonra
PAI 4G /5G EDTALI TAM KAN  Hergün 25 Gün sonra
CA 50 Serum 1 ml (min 0,5 ml) Hergün 10 Gün sonra
Human Epididymis Protein 4 (HE4)  Serum 2 ml (min 1 ml) Hergün 12 Gün sonra
Cyfra 21-1 (Cytokeratin Fragment Serum 2 ml (min 1 ml) Hergün 12 Gün sonra
SCC Antijeni (Squamous Cell Carcinoma Antigen) Serum 2 ml (min 1 ml) Hergün 15 Gün sonra
NOT:ÇALIŞMA GÜNLERİ OLAN TESTLER  SAAT 15.00'e KADAR ELİMİZDE OLMALIDIR.
ELİMİZDE OLMADIĞI TAKDİRDE BİR SONRAKİ ÇALIŞMA GÜNÜNE KALACAKTIR.
BEYAZ TESTLER DIŞ TESTLERİMİZ ,KOYU OLAN TESTLER KENDİ BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIĞIMIZ TESTLERDİR.